archiwum państwowe w koszalinie


Kochane Psiaki

Temat: korzenie
...dopiero na przełomie lat 1901/1902. http://pl.wikipedia.org/wiki/Synagoga_w_S%C5%82upsku http://fodz.pl/?d=8&id=28&l=pl W roku 1855 w gminie synagogalnej było zarejestrowanych ok. 600 osób, a w 1871 r. największa liczba w całej historii miasta bo aż 879 (za http://gdansk.jewish.org.pl/index.php?l ... l=62&typ=1 ) Po ostflucht (1895) liczba ludności żydowskiej spadła do 689, a 1910 wynosiła - 586 osób. Telefon do Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. W.Lutosławskiego 17, to tel. 059-842-54-13
Źródło: fzp.net.pl/forum/viewtopic.php?t=635Temat: Kulisy pracy w jednostce państwowej
...mnie. * jednostka prawna nie posiadająca osobowości prawnej powołana przez władzę rządową odrębnymi ustawami dla realizacji zadań Państwa, całkowicie utrzymywana z budżetu Państwa z części będącej w dyspozycji określonych ministrów lub wojewodów; także osoba prawna powołana przez władzę rządową dla realizacji zadań Państwa, nie dotowana lub dotowana częściowo z określonej części budżetu Państwa Np. Archiwum Państwowe w Koszalinie?
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=13700


Temat: Cudzoziemcy przeszłość badają
Archiwum Państwowe w Koszalinie może odwiedzić każdy, by zajrzeć do dokumentów i opracowań historycznych. Gość nie musi tłumaczyć, dlaczego interesuje go wgląd w dane dokumenty. Nie rzyjechali jeszcze do Koszalina Rosjanie. Byli natomiast Ukraińcy. Często swoich rzodków i rzeszłość regionu badają za to Niemcy. Koszalinianie, ze względu na barierę językową, szukają w archiwalnych zbiorach co najwyżej dokumentów o 1945 roku....
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=11195


Temat: "Dzielnica niemiecka" w powojennym Szczecinku
...ludności mleka pod groźba konfiskaty krowy przez komendanta majątku we wsi Dieck . Takie wydarzenia miały miejsce także w innych miejscowościach powiatu. AP Szczecinek, GW, ZM M R N Czaplinek, sygn. 3, k. 4., sprawozdanie a z działalności zarządu miejskiego, 13 sierpień 1945. AP Szczecinek, G W, ZM M R N Czaplinek, sygn. 4, k. 1, 4, 5, referat rolno-administracyjny, okresowe sprawozdanie z działalności zarządu miejskiego, 15 lipiec 1945. Archiwum Państwowe w Koszalinie, Oddział w Szczecinku (dalej: AP Szczecinek), Starostwo Powiatowe w Szczecinku 1945-1950 (dalej: SP), sygn. 60, k. 20. Sprawozdanie z działalności Starostwa Powiatowego, sierpień 1945 r. (brak daty dziennej) AP Szczecinek, G W, Z G Spore, sygn. 2, k. 4, sprawozdanie z działalności urzędu gmin, 18 czerwca 1945. AP Szczecinek, GW, Z G Krągi, sygn. 1, k.10, protokół z zebrania sołtysów gminy Krągi, 28 lipiec...
Źródło: szczecinek.org/forum/viewtopic.php?t=1486